IMPREGNAT DO BETONU

System dekoracyjny

IMPREGNAT DO BETONU

OPIS PRODUKTU

Impregnat do betonu służy do zabezpieczania tynku dekoracyjnego Beton Creativ. Działając powierzchniowo, impregnat zabezpiecza tynk nie wywołuje niekorzystnych zmian kolorystycznych oraz nie zmienia struktury podłoża.

SPOSÓB WYKONANIA

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane. Impregnowanie podłoża należy przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu Betonu Creativ. Przed stosowaniem preparat wymieszać lub wstrząsnąć. Wykonać próbę nakładając impregnat w miejscu mało widocznym lub na elemencie, który nie został jeszcze zamontowany w celu upewnienia się czy impregnat nie powoduje uszkodzenia lub przebarwienia powierzchni. Produkt nanosić równomiernie za po mocą gąbki, wałka, pędzla lub metodą natryskową. W przypadku podłoży silnie chłonnych czynność powtórzyć metodą „wilgotne na wilgotne”.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.